Centar za istraživanje krša i priobalja
Informacije

Centar za istraživanje krša i priobalja

   

         Centar za istraživanje krša i priobalja Sveučilišta u Zadru osnovan je (pod imenom Centar za krš) 2003. godine, neposredno nakon početka rada Sveučilišta u Zadru, kao njegova znanstvena sastavnica, neposredno povezana s Odjelom za geografiju. Potrebe za osnivanjem Centra bile su višestruke: više od polovine hrvatskoga državnog teritorija je prostor krša, koji se velikim dijelom podudara s hrvatskim obalnim područjem. Hrvatska krška obalna područja prostor su višestrukih dodira i međuodnosa između prirodno-geografskih i društveno-gospodarskih čimbenika i procesa. Geografski presjek od mora i podmorja preko otoka i uskog obalnog pojasa do zaobalja ukazuje na dinamičan prostorni sustav izrazitih povijesno-geografskih mijena, a u suvremenim uvjetima, općenito, temeljno razvojno bogatstvo velikog dijela Hrvatske. Znanstvena usmjerenost i djelatnosti Centra usklađeni su s dugoročnim i kratkoročnim strateškim pravcima istraživanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske s glavnim prioritetom: Zaštita okoliša i gospodarenje okolišem, razvoj krškog područja, Jadransko more, obala i otoci i Okoliš.

 

         Od  rujna 2007. Centar djeluje u zgradi znanstvenih centara Sveučilišta u Zadru, Kneza Višeslava 9/III gdje raspolaže s 4 prostorije, čime su se stekli najnužniji uvjeti za početak rada. U prostorima Centra smješteno je šest djelatnika Centra, angažiranih na Odjelu za geografiju Sveučilišta (uključujući voditelja s dijelom radnog vremena u Centru), dok su ostali istraživači smješteni u prostorima Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, Novi kampus, Dr. Franje Tuđmana, 24i.

 

         Početkom 2008. Senat Sveučilišta u Zadru usvojio je Pravilnik Centra za istraživanje krša i priobalja (uključivši i izmjenu imena Centra) čime je započela intenzivnija znanstveno-istraživačka i izdavačka djelatnost. Usuglašen je sa znanstvenim i stručnim ciljevima, osobito u skladu s potrebama temeljnih i primijenjenih geoznanstvenih istraživanja hrvatskoga krša i priobalja S obzirom na neposrednu povezanost u prvom redu s fundamentalnim geografskim istraživanjima, rad Centra je izravno vezan ponajviše za Odjel za geografiju čiji djelatnici ostvaruju značajnu znanstveno-istraživačku djelatnost u prostoru krških i priobalnih regija Hrvatske. Posebno je važna i povezanost s drugim istraživačkim jezgrama i ustanovama koje se bave istraživanjima krških i priobalnih prostora u zemlji i inozemstvu. Ujedno, rad Centra neposredno je povezan i sa znanstveno-istraživačkim projektima koji su odobreni djelatnicima Sveučilišta, a neposredno su vezani za istraživanja krša i priobalja

 

         U okviru Centra istraživanja su otvorena svim znanstveno-nastavnim i znanstvenim djelatnicima Odjela za geografiju Sveučilišta, ali je njegovo djelovanje otvoreno i znanstvenom interesu i djelovanju i drugih znanstvenika Sveučilišta u Zadru, a u smislu vanjske suradnje i šire, kojima je kompleksna problematika razvoja hrvatskih obalnih regija u krškom prostoru objekt istraživanja, tj. primarni znanstveni interes. Rezultati istraživanja objavljuju se u različitim domaćim i stranim periodikama i drugim publikacijama, a primjenjivani su i u nastavi većeg broja predmeta na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju geografije na Sveučilištu u Zadru. Prva objavljena publikacija – Krš bez granica, ostvarena je u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom iz Zagreba te Centrom za karstologiju ANUBiH iz Sarajeva (2007.).

Početkom 2014. objavljena je monografija "Zrmanja uokvirena kršem“ s radovima s okruglog stola održanog 29. travnja 2011. u Kruševu (Mićanovi dvori), u prvom izdanju znanstvene biblioteke Centra - Croatica Maritima et Carsologica (urednici prof. dr. sc. Damir Magaš i dr. sc. Nina Lončar)

Kontakt

Adresa: Trg kneza Višeslava 9, 23 000 Zadar